Missie/Visie

Missie

Het is de missie van KWAVARO organisaties te helpen bij het (her)inrichten en optimaliseren van hun integraal managementsysteem, met oog voor een gezonde balans tussen het maken van interne afspraken (de procesbeschrijvingen) en het vakmanschap van de medewerkers (kennismanagement), opdat de organisatie effectiever en efficiënter functioneert.

Visie

Effectieve en efficiënte organisaties bestaan volgens KWAVARO uit goed opgeleide medewerkers, die op basis van één heldere set afspraken de gewenste producten of diensten leveren, waarbij onaanvaardbare risico’s worden beheerst.
Dit vraagt om een goede balans tussen het detailniveau van de afspraken, het kennis- en ervaringsniveau van de medewerkers en de cultuur van de organisatie.

Het werk zelf wordt als drager voor de gewenste veranderingen gezien. Door de manier waarop het werk wordt gedaan te bespreken kan een ieder bepalen hoe dit het beste kan gebeuren en welk gedrag daarbij hoort. De ervaring leert, dat dat alleen mogelijk is door de medewerkers daarbij te betrekken. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Deze visie is ook de basis voor het logo van KWAVARO.
Als klant van KWAVARO bepaal je zelf hoe de optimale balans tussen mens en structurele afspraken er uit ziet.