Over KWAVARO

Oprichting

Na een start als civiel ingenieur met (kust)waterbouwkundige projecten en het opdoen van ruime kennis en ervaring op de gebieden kwaliteitszorg en projectmanagement heeft Noud van Roermund op 1 maart 1998 KWAVARO opgericht om de eerder opgedane kennis en ervaring ook extern te kunnen benutten.

Je kunt pas een goed adviseur zijn, als je ook weet hoe het is om in een organisatie van binnen uit iets voor elkaar te krijgen. Niets is heilzamer voor een adviseur dan zijn eigen adviezen op te volgen en werkend zien te krijgen binnen een organisatie. Daarom is bewust gekozen voor een adviesbureau naast functies in organisaties als kwaliteitsmanager.

Kwaliteitsmanagement

Vanaf 1987 is Noud van Roermund zich steeds meer gaan interesseren in wat mensen beweegt en waarom sommige teams meer succesvol zijn dan andere. Naast innerlijke drijfveren, die per persoon verschillen, zijn de kaders waarbinnen iemand of een groep moet werken belangrijk. Teveel regels slaan de creativiteit dood. Te weinig regels zorgen voor inefficiency en bedrijfsrisico’s. Vanaf 1990 heeft hij zich volledig aan kwaliteitsmanagement gewijd, waarbij het aspect Kwaliteit alle aspecten van de bedrijfsvoering omvat.

Sinds 2013 is Noud van Roermund voorzitter van de Nederlandse normcommissie Kwaliteitsmanagement bij NEN (het Nederlands Normalisatie-Instituut).
Deze commissie is onder andere verantwoordelijk voor de Nederlandse bijdrage aan het totstandkomen van ISO9001.

IPMA-assessor

20 Jaar gecertificeerd senior projectmanager en First Assessor

Op 25 september 1995 is Noud van Roermund als eerste senior projectmanager in Nederland op IPMA level B niveau gecertificeerd. Dit persoonscertificaat is erkend door IPMA NL (het Nederlandse projectmanagement instituut) en IPMA (International Project Management Institute).
Sindsdien is zijn certificaat 3 maal succesvol vernieuwd tot februari 2016.

Ook is hij sinds 1995 IPMA first assessor en bevoegd om (senior) projectmanagers, programma- en portfoliomanagers en projectdirecteuren op alle niveaus (A t/m C) te certificeren, ook internationaal. Zo heeft hij de eerste Finse senior projectmanagers op IPMA level B en de eerste Deense Projectdirecteuren/Programmamanagers op IPMA level A niveau mogen certificeren.
In de loop van 2015 is hij in Nederland gestopt met het assessorschap om meer ruimte te krijgen voor het begeleiden van kandidaten.

Werkervaring

Na een technische loopbaan en projectmanagement is Noud van Roermund via het project Stormvloedkering Nieuwe Waterweg aan de interne kwaliteit van de Bouwdienst Rijkswaterstaat gaan werken.

Toen de zaken daar goed voor elkaar waren is hij in 1999 overgestapt naar Luchtverkeersleiding Nederland in de functie van Manager Quality Management. Kwaliteit behelst daar uiteraard ook het aspect veiligheid!

In 2005 is hij Bestuursvertegenwoordiger Kwaliteit geworden en Process Owner van het proces Bedrijf Ontwerpen en Verbeteren. In die hoedanigheid vervulde hij ook de rol van opdrachtgever, programmamanager en projectmanager van strategische projecten.
Vanwege de betere herkenbaarheid in een internationale context is de functie inmiddels Quality Officer genoemd.
De laatste jaren zijn de aspecten risicomanagement en compliance een explicieter onderdeel van zijn takenpakket geworden, naast het verbinden van alle personen en aspectsystemen in het ene organisatiesysteem.

LinkedIn

Meer informatie is te vinden in zijn LinkedIn profiel.

Logo KWAVARO

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo-KWAVARO-2022-300.jpg

Het logo van KWAVARO bestaat uit twee delen, die een afgeleide zijn van:

  • KWAliteitsmanagement en
  • VAn ROermund (uw adviseur).

De positie van de delen ten opzichte van elkaar en het gebruik van de horizontale lijnen geeft aan dat:

  • kwaliteitsmanagement de mens ondersteunt en
  • de mens op kwaliteitsmanagement steunt.

De kleurstelling in tinten groen geeft de positieve insteek weer: behouden wat al goed loopt en stapsgewijs versterken wat beter kan of moet, totdat alles goed genoeg loopt.