Doorlichting / audit

Onafhankelijk of samen

KWAVARO kan de bedrijfsvoering voor je doorlichten en/of een audit uitvoeren. Dat kan onafhankelijk, maar ook in samenwerking met je eigen medewerkers (bijvoorbeeld in het kader van een audittraining om je eigen aanpak van de interne audits te stroomlijnen).

Referenties voor doorlichting / audit

Een doorlichting wordt gedaan op basis van strategische doelen, belangrijkste bedrijfsrisico´s, geaccepteerde managementprincipes, geaccepteerde standaarden en gezond verstand.

Door KWAVARO uit te voeren audits kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een toetsing tegen de volgende referenties:

  • de interne structurele afspraken binnen je organisatie (het management-of  organisatiesysteem);
  • externe normen (zoals de ISO9001);
  • IPMA-competenties voor projectmanagers, portfolio-/programmamanagers en  projectdirecteuren;
  • toetsing op basis van gezond verstand (wat zou er moeten zijn gegeven de  bedrijfsrisico’s).

Naast de harde resultaten krijgt je desgewenst ook een indruk van de wijze waarop medewerkers zich gedragen in de organisatie (cultuur).

Meer rendement uit je eigen interne audits

KWAVARO kan helpen zelf meer rendement uit interne audits te halen. Dit kan in de vorm van trainingen en/of het meelopen met de interne audits. Daarna is het zaak de individuele auditresultaten te aggregeren. KWAVARO doet suggesties hoe hier managementinformatie uit is te halen, die daadwerkelijk leidt tot verbetering.