Bedrijfsfilm

Verhogen betrokkenheid voor verandering

Kennismanagement en kwaliteitsmanagement zijn voorbeelden van onderwerpen waarover veel boeken zijn geschreven. Het succes is naar de ervaring van KWAVARO vooral een kwestie van houding en gedrag. De overdreven verwachtingen van het aangelegde Intranet, met een vracht aan gegevens die niet worden gebruikt, zijn daar het beste bewijs van. Oude gewoonten moeten worden afgeleerd en nieuwe moeten een kans krijgen. Dit heeft alles met bewustwording te maken. Een bedrijfsfilm kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste verandering en vooral door het traject naar het eindresultaat.

Bedrijfsfilm – Medewerkers worden scenarioschrijver en/of acteur

Een effectief hulpmiddel om betrokkenheid van medewerkers bij veranderingen te bereiken, is het samen met hen maken van een bedrijfsfilm over het gekozen onderwerp. Het maken van de film verdiept het inzicht in het onderwerp zeer en bevordert op een leuke manier de teamgeest. Tegenstanders worden voorstanders.
Voor de niet betrokken medewerkers is het voordeel, dat zij de gekozen scènes beter in hun werkzaamheden herkennen (en het leuk vinden hun collega’s te herkennen).

Het resultaat is, dat alle ‘acteurs’ met de bedrijfsfilm in de hand actieve pleitbezorgers van de benodigde veranderingen worden binnen de totale organisatie, bijvoorbeeld bij het toepassen van kennis- en/of kwaliteitsmanagement.

De keuze van de ‘acteurs’ wordt mede bepaald door de gewenste spreiding. De overige medewerkers (inclusief het management) krijgen zo een spiegel voorgehouden van te behouden goede punten enerzijds en ongewenst gedrag en de nieuwe gewenste situatie anderzijds.

Voorbeeld

Voor de Bouwdienst Rijkswaterstaat is de bedrijfsfilm Aangenaam KENNIS te maken! gemaakt. Om intern reclame te maken is door het projectteam Kennismanagement enthousiast onderstaande poster gemaakt, met beelden uit de film met bekende collega’s!
Klik op de play knop onder de poster om een stukje van de film te bekijken.

Aangenaam KENNIS te maken!

Maatwerk video

Het maken van een videofilm is geheel maatwerk en afhankelijk van de inzet van je medewerkers. KWAVARO levert de begeleiding van de creatieve sessies om tot het script te komen, de opname-apparatuur, de opnamen, montage en distributie.

Na een eerste ruwe montageversie is bijstelling op basis van de suggesties van de betrokken medewerkers mogelijk.

Uitlevering vindt digitaal plaats als bestand in het gewenste formaat en/of op BluRay/DVD.

Dronebeelden

Het is mogelijk de normale cameraopnamen uit te breiden met dronebeelden.