Home Missie / visie Klanten Diensten Galerij over KWAVARO Contact koppelingen

Copyright © 1998…2018 KWAVARO. Alle rechten voorbehouden.


Processchema

Als de besliscirkel bovenaan wordt doorgeknipt en uitgevouwen ontstaat de vorm van het processchema. Doordat het abstractieniveau van de beslissingen eerst daalt en dan weer stijgt, wordt het ook wel het V-model genoemd.

Bovenaan staat welke beslissing wordt genomen, bij 05 bijvoorbeeld 'acceptatie afhandeling afwijking'; onderaan staat wie de beslissing voorbereidt (wie verzet het werk) en wie er in-en eventueel extern bevoegd is om de beslissing te nemen op basis van de beslisinformatie die links wordt aangegeven. Voor elke beslissing wordt de benodigde informatie vastgelegd in een nieuw Op te stellen document vastgelegd, dan wel dat er een document wordt geActualiseerd. Bij het opstellen van de documenten en het nemen van de beslissing wordt geToetst tegen eerdere informatie. Hierdoor wordt bereikt, dat de nieuwe beslissing in lijn ligt met eerdere beslissingen. Aan de op te stellen documenten worden eisen gesteld.