Home Missie / visie Klanten Diensten Galerij over KWAVARO Contact koppelingen

Copyright © 1998…2018 KWAVARO. Alle rechten voorbehouden.


MANAGEMENT-OF ORGANISATIESYSTEEM

Structurele afspraken
Om uw goed opgeleide medewerkers te ondersteunen heeft u waarschijnlijk allerlei interne afspraken gemaakt, vastgelegd in handboeken, processchema's, procedures, werkinstructies, Administratieve Organisatie enz.
Het begrip managementsysteem leidt soms tot verwarring, als zou het alleen voor het management zijn bedoeld. Het doel van al die afspraken is op belangrijke punten voorspelbaar gedrag van uw medewerkers te krijgen zonder de creativiteit onnodig in te perken. De naam organisatiesysteem dekt daarom de lading beter.

Overlap
In de praktijk bevatten de afspraken in een bedrijf vaak een overlap of zijn ze zelfs soms tegenstrijdig. Het onderbrengen van alle afspraken in één management- of organisatiesysteem kan enorm helpen om de tegenstrijdigheden te verwijderen en de essenties in beeld te brengen van wat van de medewerkers wordt verwacht.

Methode
De methode van opschrijven en visualiseren is slechts een hulpmiddel, dat altijd wel goed aan moet sluiten bij uw medewerkers. Sommigen zien veel aan een plaatje, anderen aan een stuk tekst.

KWAVARO heeft goede ervaringen opgedaan met het zogenoemde beslismodel, ook wel V-model genoemd. De uitgebreide Demingcirkel van Specify-Plan-Do-Check-Act wordt daarbij expliciet doorlopen, waardoor de meest essentiële punten naar voren komen. Door uit te gaan van beslissingen waaraan eisen worden gesteld wordt het vakmanschap van de medewerkers gericht in plaats van in de weg gezeten. Meer informatie over het beslismodel volgt later in 2014.

Overlap