Home Missie / visie Klanten Diensten Galerij over KWAVARO Contact koppelingen

Copyright © 1998…2018 KWAVARO. Alle rechten voorbehouden.


VIDEOFILM

Kennismanagement en kwaliteitsmanagement zijn onderwerpen waarover al veel boeken zijn geschreven. Het succes is naar de ervaring van KWAVARO vooral een kwestie van houding en gedrag. De overdreven verwachtingen van het aangelegde Intranet, met een vracht aan gegevens die niet worden gebruikt, zijn daar het beste bewijs van. Oude gewoonten moeten worden afgeleerd en nieuwe waarden moeten een kans krijgen. Dit heeft alles met bewustwording te maken.

Een effectief hulpmiddel om dit te bereiken, is het gezamenlijk met uw medewerkers maken van een videofilm over dit onderwerp. Het maken van de film verdiept het inzicht over dit onderwerp zeer en bevordert op een leuke manier de teamgeest. Het resultaat is, dat alle 'acteurs' met de videofilm in de hand actieve pleitbezorgers van het toepassen van kennis- en/of kwaliteitsmanagement worden binnen de totale organisatie. De keuze van de 'acteurs' wordt mede bepaald door de gewenste spreiding. De overige medewerkers (inclusief het management) krijgen zo een spiegel voorgehouden van te behouden goede punten enerzijds en ongewenst gedrag en de nieuwe gewenste situatie anderzijds.

Zo is voor de Bouwdienst Rijkswaterstaat de videofilm Aangenaam kennis te maken! gemaakt. Klikken op bijgaande afbeelding geeft u een beter zicht op de poster met de aankondiging van de film. Een stukje uit de film is in de Galerij te zien.

Maatwerk video

Het maken van een videofilm is geheel maatwerk en afhankelijk van de inzet van uw medewerkers. KWAVARO levert de begeleiding van de creatieve sessies om tot het script te komen, de opname-apparatuur, montage en vermenigvuldiging van het aantal gewenste kopieën. Na een eerste ruwe montageversie is bijstelling op basis van de suggesties van uw medewerkers mogelijk. Uitlevering vindt plaats op BluRay, DVD, mini DV band, Youtube of andere cloudoplossing.

KM bij BD