Home Missie / visie Klanten Diensten Galerij over KWAVARO Contact koppelingen

Copyright © 1998…2018 KWAVARO. Alle rechten voorbehouden.


Risicobenadering

In bovenstaande figuur wordt eerst de kern van de gedachte weergegeven. Het managementsysteem bestaat uit de belangrijkste beslissingen, de criteria die daarvoor gelden, degene die bevoegd is de beslissing te nemen en de kwaliteitseisen die aan het beslisdocument worden gesteld.

Tot zover de theorie. Het zou natuurlijk mooi zijn, als we kunnen volstaan met een dergelijk simpel schema (en vaak is dat ook zo!).

In de praktijk kan het voorkomen, dat er tussen 2 beslissingen in alleen niet-risicovolle activiteiten (grijs) plaatsvinden.

Soms zijn activiteiten enigszins risicovol, waardoor het verstandig is de mensen een checklist mee te geven waaraan ze moeten denken ('de gestolde ervaring van de organisatie').

Als de activiteiten echt risicovol zijn (rood), moet er zelfs een instructie aan worden gewijd, die de relevante stappen precies voorschrijft.