Home Missie / visie Klanten Diensten Galerij over KWAVARO Contact koppelingen

Copyright © 1998…2018 KWAVARO. Alle rechten voorbehouden.


BESLISCIRKEL

De besliscirkel kent de volgende 8 beslissingen, verdeeld over een rechterkant die de behoeften/eisen steeds concreter maakt en een linkerhelft die deelresultaten oplevert en aggregeert tot een eindproduct of dienst.

00: behoeften worden zo goed mogelijk omgezet in algemene eisen;

01: er wordt een plan gemaakt om invulling te geven aan deze algemene eisen;

02: om het plan te kunnen realiseren moeten er specifieke eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld mensen, materiaal, materieel en/of methoden;

03: hoe bepaalde taken moeten worden uitgevoerd kan worden vastgelegd in werkinstructies (houdt daarbij goed rekening met het vakmanschap van de mensen!)

Nu we weten wat er moet gebeuren en hoe de vakmensen in de organisatie aan de slag gaan, moeten we beoordelen wat er van terecht is gekomen.

04: belangrijke (deel)resultaten worden 'hard' getoetst tegen de concrete normen in de werkinstructies van 03. Als deze niet overeenkomen, wordt er een 'zachte' toets uitgevoerd naar de intentie: wordt wel voldaan aan de specifieke eisen uit 02?

05: Als bij 04 wordt vastgesteld, dat er niet of onvoldoende aan de intentie van 02 is voldaan, moet bij 05 besloten worden over de afhandeling van de afwijking: wat zijn de consequenties als het (deel)resultaat toch wordt geaccepteerd? Voldoet het nog wel aan de intentie: het plan van stap 01? Uiteindelijk valt het besluit of er iets aan wordt gedaan en zo ja, wat.

06: De optelsom van alle (deel)resultaten en de geaccepteerde afwijkingen levert het totaalresultaat van het proces op. Dit kan 'hard' tegen het plan van 01 worden getoetst en 'zacht' tegen de intentie van de algemene eisen.

07: Hoewel het proces in stap 06 is afgelopen, is het altijd verstandig te evalueren hoe het proces verlopen is en of het beter kan. De vraag is dan ook of aan de oorspronkelijke behoeften is voldaan (de intentie van het proces).